Hålbarhet & miljö

För oss är det viktigt att arbeta aktivt för hållbarhet genom hela företaget för att minska klimatpåverkan och skapa bättre förutsättningar. Vi arbetar därför aktivt med följande: 

  • Utbildning i säkerhet & arbetsmiljö
  • Maskintransporter sker på returtransporter i högsta uträckning
  • Nyttjar lokal arbetskraft i största mån
  • Planering av arbeten & projekt görs för att minimera maskintransporter
  • Vi har ett miljö och kvalitetsledningssystem som ständigt uppdateras
  • Egenkontroller
  • Vi använder fossilfria produkter på en del av våra projekt
  • Utbildning i eco-drivning för att minimera utsläpp och slitage