Rensning av slam och sediment i dammar

Dammar och vattendrag är i behov av kontinuerlig rensning av slam och sediment för att upprätthålla sin reningsfunktion. Med tiden växer sig mängden sediment och till slut blir dammarna mättade. Det bidrar till att hela dammens reningsfunktion försvinner samt att partiklar och kontaminerat vatten riskerar att rinna vidare ut i sjöar och vattendrag. Många av dagens dammar är underdemissionerade och har inte följt med i den takt nya stadsdelar och bostadsområden exploaterats.


Vad är sediment och slam

Sediment är ett lager av partiklar som bildas på botten av dammar och vattendrag. Sedimentet består av grus lera och slam. Med tiden ökar lagret av sediment och dammarna blir mättade , därför rekommenderas det att dammarna rensas kontinuerligt för att behålla sin reningsfunktion.


Så här fungerar det

Processen består av en muddringsenhet specialanpassat för olikas sorters sediment baserat på en flotte som sjösätts i dammen. Därifrån pumpar man sedimentet via slang till en bland station i anslutning på land för att tillsätta flock medel sedan hamnar sedimentet i avvattnings tuber för att få bort nästan all andel vatten som renas för att ledas tillbaka till ursprungligt vattendrag. Processen gör även väldigt liten klimatpåverkan samt omgivande miljö.


Önskar ni höra mer eller vill bli kontaktad av oss, fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.